Information om årets Visor Vid Vattnet kommer snart.

Frågor om konserten hänvisas till Torbjörn Dahlström 070-433 433 2 eller tobbe@media-mix.nu