Tack till alla som medverkade vid årets Visor Vid Vattnet!

Frågor om konserten hänvisas till Torbjörn Dahlström 070-433 433 2 eller tobbe@media-mix.nu