så började det…

Målsättningen var att kombinera underhållning med god mat och bra service till alla våra kunder. Under den här perioden genomförde vi också ett antal konserter på Jogersö i Oxelösund, med Tom Jones och Gyllene Tider som absoluta höjdpunkter.

Hösten 1983 gjorde jag således mitt intåg i den grafiska branschen och fick lära mig tryckerikonstens ädla grunder med min far som läromästare. Det egna företagandet startade jag när jag förvärvade tryckeriet från min far 1990. Efter fem år valde jag att gå vidare, sålde tryckeriet och startade en gratistidning i Nyköping som hette Magazinet.

Idag skriver vi 2022 och det är över 30 år sedan jag bestämde mig för att gå in i den grafiska branschen och så småningom eventbranschen. Under trettio år har jag skaffat mig stor erfarenhet och mycket kontakter inom båda branscherna. Tillsammans med kreativa samarbetspartners och ett stort kontaktnät står vi väl rustade för framtiden. En trygghet för dig som kund när du väljer Mediamix.

Torbjörn Dahlström